Tävlingsregler

Det kostar inget att delta i tävlingen som anordnas av Weidmüller Interface GmbH & Co.KG, hädanefter kallat "Weidmüller". Endast de regler som anges nedan gäller.

Sista inlämningsdatum
Tävlingen pågår till och med 2016-09-30. Användare får delta i tävlingen online fram till detta datum.

Deltagande
För att delta i tävlingen fyller du i tävlingsformuläret och skickar in det. Deltagande godkänns enbart fram till sista inlämningsdatum. Tävlingsformulär som lämnas in efter detta datum är ogiltiga.
Endast ett tävlingsformulär per deltagare är tillåtet.

Personer som får delta
Individer från 18 års ålder får delta i tävlingen. Du behöver inte vara kund hos Weidmüller eller köpa produkter eller tjänster för att delta.
Företag och individer, samt deras familjemedlemmar, som är involverade i utformningen och anordnandet av tävlingen får inte delta. Organisatörernas beslut är slutgiltigt.

Pris, meddelandesätt och prisutdelning
Följande priser kommer att utdelas:
Fem stycken Apple iPad Air 2 (WiFi, 64 GB minne, silver)
 
Vinnarna kommer att utses efter sista inlämningsdatum genom en slumpmässig dragning från samtliga bidrag. Dragningen kommer enbart att omfatta de deltagare som har svarat rätt på tävlingsfrågan.
Vinnarna meddelas per post och/eller e-post.
Priset överlämnas enbart till vinnaren. Det är inte tillåtet att byta ut produkten, hämta den själv eller begära utbetalning av produktens motsvarande värde. Weidmüller står för omkostnaderna för att skicka priserna. Vinnaren står för samtliga kostnader som tillkommer för att använda priset. Vinnaren är personligt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt på priset.
Om vinnaren inte hör av sig inom tre veckor efter att ha ombetts göra så vid två tillfällen, kan priset överlämnas till en annan deltagare.

Avsluta tävlingen
Organisatören förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta tävlingen utan föregående meddelande och utan att behöva ange skäl till detta. Det gäller i synnerhet skäl som skulle avbryta eller förhindra tävlingen från att utföras enligt plan.

Datasekretess
För att delta i tävlingen behöver du ange dina personliga uppgifter. Deltagare intygar att alla angivna personliga uppgifter, i synnerhet förnamn, efternamn och e-postadress, är sanningsenliga och korrekta.
Organisatören förbinder sig att inte vidarebefordra personuppgifter till tredje part, och inte heller överföra dessa data för användning utan deltagarens föregående samtycke.
Uppgifter samlas och lagras enbart för tävlingens ändamål.

Vinnarna är införstådda med att deras namn och bostadsort publiceras i de media som organisatören använder sig av. Detta omfattar offentliggörande av vinnaren på organisatörens webbplats och plattformar för sociala media.
Deltagare kan när som helst återkalla sitt medgivande. Återkallandet måste ske skriftligen till Weidmüller. Vid återkallande av samtycke tas omedelbart deltagarens insamlade och lagrade uppgifter bort.
 
Weidmüller-teamet önskar dig lycka till!