Svenska

Lita bara på de bästa kontakterna

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för en rad industriapplikationer med
Klippon® Connect

Nära partnerskap ger varaktig framgång

I takt med att konkurrensen hårdnar och produktionscyklerna blir allt kortare, ökar hela tiden kraven på tillförlitlig anslutningsteknik. För att möta dessa krav behöver du partners som stöttar dig med sitt know-how och är insatta i industrin. Som en pionjär inom Industrial Connectivity har vi upprättat nära partnerskap och samlat omfattande kunskaper om lösningar i över 160 år. Med vårt integrerade produktutbud Klippon® Connect fortsätter vi vår framgångshistoria och erbjuder applikationsprodukter som i detalj är skräddarsydda enligt de krav som gäller inom de olika industrierna. På så sätt kan du göra dina processer betydligt mer produktiva. I nedanstående användningsexempel får du reda på mer.

Signalledningsdragning för maskinbyggnad

Vid detaljerad utformning av fjärrstyrningssystem är koordination och interaktion mellan givare, ställdon och fördelningens anslutningsteknik avgörande faktorer. Som regel är den tillgängliga ytan för elinstallation begränsad. Utrustningen sitter oftast i utrymmen med begränsad tillgänglighet, till exempel i lokala kopplingslådor.

Applikationslösning:

givar-/ställdonsplint med PUSH IN-teknik (AIO)

Beskrivning:

Till skillnad från konventionella lösningar inom ledningsdragning erbjuder givar-/ställdonsplintarna AIO en hög anslutningstäthet med upp till fyra olika potentialer på en enskild plint med en bredd på endast 3,5 mm. Du kan därför dra nytta av enorm platsbesparing och flexibilitet vid signalianslutning.

Enastående tydlighet med kompakt utförande, optimerad säkerhet med enkel hantering tack vare PUSH IN-teknik och maximal flexibilitet när du ska välja typ av utförande innebär att du enkelt, effektivt och säkert kan möta kraven på tillförlitlig signalledningsdragning.

Upptäck våra innovativa applikationsprodukter

Läs berättelser om hur plintblock från Weidmüller används


Anslutning ava förkonfektionerade funktionsenheter inom elproduktion

Idag prioriteras lokala automatiseringskoncept. Modularitet är även avgörande inom maskin- och anläggningsteknik. Sist och slutligen ökar modularitet effektiviteten och bidrar därmed i stor utsträckning till att minska kostnaderna. När det gäller modulära automatiseringskoncept utvecklas och produceras i vanliga fall inte de olika systemelementen helt och hållet på den egna anläggningen, utan kommer i sin tur från olika partnerföretag. Den slutgiltiga driftsättningen måste vara snabb och smidig. Jackbarhet är här en viktig faktor.

Applikationslösning:

jackbara plintar

Beskrivning:

Vår applikationslösning med jackbara plintar minskar kostnaderna för inledande planering. Med en PUSH IN-anslutning på ena sidan och hållare för ett eller två koderbara kontaktdon på andra sidan, möjliggör systemet montage av mekaniska stödpunkter även vid minimala ytor för att uppnå snabb ledningsdragning.

Plinttyperna är utformade så att kontaktdonens anslutningsriktning är identisk, vilket är särskilt fördelaktigt vid förkonfektionering, eftersom enbart anslutningarnas ordningsföljd är viktig. I olika system är det även nödvändigt att avgöra på vilken sida av plintraden kontaktdonet senare ska anslutas.

En extern fjäderkontakt och låskomponenter säkerställer att kontaktdonet sätts i plinten på ett stöt-, vibrations- och skaksäkert sätt. Lösningen är därför optimal för användning inom maskin- och systemkonstruktion, processteknik, konstruktion av marina fartyg och järnvägsfordon, liksom inom vindkraft, eftersom konstanta anslutningar garanterar bestående energiutvinning.

Upptäck vår innovativa applikation

Läs berättelser om hur plintblock från Weidmüller används


Korskoppling i processtyrsystem

Alltmer komplexa krav på automatiseringsprocesser och tilltagande behov av övervakning och registrering av driftdata har lett till att antalet givare hela tiden ökar inom processteknik. Detta ger planeringstekniker nya utmaningar att övervinna: Å ena sidan måste ytterligare signaler för automatisering anslutas och bearbetas, å andra sidan innebär extra utrymme oftast högre kostnader.

Applikationslösning:

korskopplingsplintar med PUSH IN-teknik (PRV)

Beskrivning:

PRV-plintar speciellt anpassade för korskoppling inom processtyrteknik med upp till 16 anslutningsnivåer har optimerats för sin definierade målapplikation.

Vid planering drar du nytta av det unika, platssparande utförandet som även ger avsevärt högre signaltäthet än konventionella lösningar. Tack vare PUSH IN-anslutningen kan du effektivt undvika fel vid ledningsdragning och behöver inte några särskilda verktyg för omkoppling. Den färgkodade matrisstrukturen ger kunden en tydlig översikt och underlättar felfri signalförtdelning vid utökning och underhållsarbete.Korskoppling i processtyrsystem med säkring

I styrsystem för elproduktion är plintar den optimala lösningen för att ansluta och fördela givar-/ställdonssignaler. Traditionella fältanslutningar med säkringar brukade kräva tre olika plintar: en genomgångsplint, en säkrings- eller frånskiljningsplint och en skyddsledarplint eller en kopparskena för att ansluta skärmningen. Korskoppling krävde därför en enormt stor yta.

Applikationslösning:

korskopplingsplintar med klämbygelanslutning (WMF)

Beskrivning:

Vår multifunktionella produktfamilj med plintar kombinerar funktionerna av genomgångs-, säkrings- och frånskiljningsplintar i ett enda system. Tack vare den integrerade skyddsledar- eller skärmanslutningen ersätter WMF-plinten ytterligare en skyddsledarplint. Dessutom behövs inget separat montage av skärmanslutningen. Med en platsåtgång på endast 10 mm per signalkrets sparar du en hel del plats på montageskenan.

Säkringshållaren med fälldbar spak gör det enkelt att byta säkring och kan alternativt levereras med en lysdiodskrets som tydligt indikerar att säkringen har utlösts.

Upptäck våra innovativa applikationsprodukter

Läs berättelser om hur plintblock från Weidmüller används

Säker kraftfördelning för vagn-till-vagn-kopplingar

Om tåganslutningen ska vara permanent krävs ett enkelt montage som både är robust och tillförlitligt under hela dess livslängd. Montaget utförs ofta på produktionsanläggningar, även i andra länder. Det förutsätter enkla lösningar som även är feltoleranta och säkra.

Applikationslösning:

kontaktstycke med bultplintar ST 4000

Beskrivning:

Med våra bultplintar ST 4000 (4 kV) tillhandahåller vi ett modulärt system. Anslutningstekniken med ringkabelskor, en välbeprövad järnvägsteknik, är även känd världen över för att vara extremt enkel att använda. De vädertåliga plintarna tillverkade av epoxiharts är konstruerade för kraftanslutningar upp till 240 mm² och 4 kV, vilket gör att de kan användas i alla applikationer.Motoranslutning vid en begränsad yta

Anslutningar i närheten av motorer utsätts för särskilt tuffa förhållanden: kraftiga vibrationer och stötar, liksom damm, vatten och extremt klimat. Därutöver placeras trefasiga asynkronmotorer med anslutningsdosor på en boggievagn under montaget. Detta ger begränsat utrymme för komfortabelt montage eller demontage.

Applikationslösning:

motoranslutningsdosa HighPower med bultplintar ST 4000

Beskrivning:

Som din partner inom Industrial Connectivity erbjuder vi tjänster som gör det möjligt att utveckla och tillhandahålla rätt lösning oavsett applikation. I vår applikationsspecifika lösning för anslutning av trefas asynkronmotorer ingår en rad av bultplintar ST 4000 med ringkabelskor för att skärma av enheten från extern inverkan, skyddad genom en av K-seriens aluminiumkapslingar i kapslingssystemet Klippon® Protect. Därmed uppnås tillförlitlig krafttöverföring och långsiktig anslutningssäkerhet.

Läs mer om vår kundanpassade bestyckningsservice

Upptäck våra innovativa applikationsprodukter

Läs berättelser om hur plintblock från Weidmüller används

Din partner inom Industrial Connectivity

Har du några frågor om Klippon® Connect och vårt produktsortiment? Som din partner inom Industrial Connectivity hjälper vi dig gärna med våra produkter, lösningar och tjänster.

Kontakta oss