Svenska

Nya svar för apparatskåpsbyggnation

Klippon® Connect applikationsprodukter – kundanpassade lösningar för återkommande applikationer

Lägre kostnader – högre produktivitet

Som en pionjär inom anslutningslösningar är vi väl förtrogna med kraven på apparatskåpsbyggnation – och utarbetar fortlöpande nya lösningar som kan hjälpa dig att öka produktiviteten och effektiviteten av dina processer. Med våra nya applikationsprodukter för återkommande apparatskåpsapplikationer har vi åter skapat en banbrytande lösning som kan bidra avsevärt till mer flexibla, enkla processer, vilket ger dig oslagbara fördelar. Från effektivare apparatskåpsplanering och snabbt montage, till enklare underhåll och testprocesser under drift. Genom att erbjuda skräddarsydda produkter och tjänster enligt kraven för aktuell applikation blir dina arbetssteg betydligt mer produktiva.

Från enskilda applikationer till övergripande framgång

Skräddarsydda, kundanpassade lösningar för definierade applikationsområden: en nyhet som gör apparatskåpsproduktion betydligt enklare. Helhetsperspektivet hos Klippon® Connect kombinerar produktsortiment, programvara och erbjudna tjänster. Du drar därmed inte bara fördel av produktivitetsfördelarna inom planering och utformning av enskilda apparatskåpsapplikationer – utan även under hela livscykeln.

Läs mer om fördelarna under varje enskilt steg i apparatskåpsbyggnationen

Förenklad komplexitet

Innovativa applikationsprodukter från Klippon® Connect för fördelning av styrströmElenergi från strömförsörjningen fördelas till olika förbrukare  i styrkretsar. Ofta måste ett enormt stort antal ledare anslutas på en mycket begränsad yta. Det gör hanteringen till en utmaning och kan snabbt resultera i felaktig ledningsdragning, vilket i sin tur medför extra kostnader. 

Våra skräddarsydda AAP-plintar för potentialfördelning och det modulära systemet maxGUARD med inbyggd elektronisk lastövervakning är den ideala lösningen för överströmsskydd och tydlig, strukturerad kraftfördelning inom styrströmskretsar. Den innovativa kombinationen av lastövervakning och elektrisk fördelning sparar tid under montage, sänker kraven på utrymme och ökar tillförlitligheten.

Höjdpunkter

 • Skräddarsydd fördelning av styrström både med och utan säkringar.
 • Modulärt system med två överkopplingskanaler kan kombineras för att skapa en tydlig blocklösning.
 • Färgade tryckknappar för att tydliggöra potentialen förhindrar felaktig ledningsdragning och sparar tid och pengar.
 • Enklare underhålls- och modifieringsuppgifter tack vare tydlig fördelning och märkning av kontaktpunkter.
 • Växlande utförande med två potentialer på en enskild plint sparar enormt mycket plats.
 • PUSH IN-teknik för betydande tidsbesparingar och flexibilitet under montage.
 • Snabbt och smidigt byte av säkringar om APP med säkringar används. Skruva bara ur och öppna säkringshållaren

Till online-katalogen

Höjdpunkter

 • Den unika kombinationen av elektronisk lastövervakning och potentialfördelning gör att upp till 50 % utrymme kan sparas.
 • Brett utbud av en- och flerkanaliga utföranden Enkel åtkomst till alla spänningspotentialer och lastkretsar.
 • Drift kan ske i valfri monteringsposition utan derating.
 • Flexibilitet mellan typer av märkning
 • Enhetligt mätuttag för enkla kontroll- och testprocesser under drift
 • Frånskiljararmar förenklar lastkretsens galvaniska isolering för tester och kontroller

Till online-katalogen

Ledningsdragning med givar- och ställdonssignaler på minimal yta

Med Klippon® Connect applikationsprodukter för signalledningsdragning

Graden av automatisering inom maskin- och anläggningsteknik ökar konstant. Eftersom antalet givare som används för att övervaka produktionsprocesser ökar, ökar även behovet av högre signalbearbetningsnivåer. Det kräver strukturerade montage av apparatskåp.

Våra applikationsprodukter för signalledning (AIO) är redan anpassade till framtida signalvolymer inom automatisering. Våra produkter löser utmaningen med ledningsdragning av ett stort antal signaler på ett tydligt sätt med hjälp av en extremt hög anslutningstäthet med flera potentialer på en enskild plint. På så sätt kan du effektivt och säkert fördela potentialer via genomgående signaler till IO-systemet.

Höjdpunkter

 • Sparar tid genom enhetligt kontroll- och mätuttag på varje kontaktpunkt
 • Optimal flexibilitet tack vare lösningar för 2-, 3- eller 4-ledargivare eller för ställdon med eller utan skyddsjordsanslutning
 • Hög anslutningstäthet med upp till fyra olika potentialer på en enda plint vid en bredd på endast 3,5 mm
 • PUSH IN-teknik säkerställer tidssparande ledningsdragning och enkel hantering
 • De olika potentialerna kan enkelt, snabbt och tillförlitligt särskiljas tack vare färgade tryckknappar.

Till online-katalogen

Säker motoranslutning vid en begränsad yta

Med Klippon® Connect applikationsprodukter för kraftfördelning

Begränsad yta och ökad nivå av automation: Kraven på plintar och fördelarblock för kraftfördelning höjs ständigt. I synnerhet vid anslutning av motorer finns en utmaning i och med det begränsade tillgängliga utrymmet i panelen. Den unika designen med tre nivåer hos de nya Klippon® Connect motoranslutningsplintarna AMC gör att en säker anslutning kan skapas även i trånga utrymmen. Den jackbara, vertikala överkopplingen underlättar anslutning mellan de enskilda nivåerna. Därigenom fungerar motoranslutningsplintarna som en flexibel och platssparande kraftfördelningslösning, och kan dessutom användas som ett alternativ för potentialfördelning.

 • En enkel plintrad på 5,1 mm för tre potentialer och en PE-ledare tack vare kabeldragning på flera nivåer.
 • Snabb och platssparande potentialfördelning tack vare PUSH IN-anslutningsteknik
 • Kan användas vid upp till 800 V tack vare inbyggd ändplatta
 • Tydlig layout med entydig märkning och olika märkningsalternativ
 • Enklare underhåll och felsökning tack vare integrerade kontroll- och testalternativ på varje nivå

Till online-katalogen


Din partner inom Industrial Connectivity

Har du några frågor om Klippon® Connect och vårt produktsortiment? Som din partner inom Industrial Connectivity hjälper vi dig gärna med våra produkter, lösningar och tjänster.

Kontakta oss