Zasady konkursu

Udział w konkursie organizowanym przez spółkę Weidmüller Interface GmbH & Co.KG, nazywaną dalej „Weidmüller”, jest bezpłatny i jest regulowany wyłącznie poniższymi zasadami.

 

Harmonogram konkursu
Konkurs trwa do dnia 30/09/2016. W czasie trwania konkursu użytkownicy mogą przesyłać zgłoszenia on-line.

 

Zgłoszenie udziału
W celu zgłoszenia udziału w konkursie trzeba wypełnić i wysłać odpowiedni formularz uczestnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w okresie trwania konkursu. Zgłoszenia przesłane po dacie zakończenia konkursu nie wezmą udziału w losowaniu nagród.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa
Do uczestnictwa w konkursie są uprawnione osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Udział w konkursie nie jest ograniczony do klientów firmy Weidmüller, ani nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług.

W konkursie nie mogą brać udziału firmy oraz osoby fizyczne, zaangażowane w jego organizowanie oraz przeprowadzenie konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin. Decyzja organizatorów ma charakter ostateczny.

 

Nagroda, powiadomienie oraz przyznanie nagród
Zostaną przyznane następujące nagrody:

5 x jeden tablet Apple iPad Air 2 (Wi-Fi, 64 GB pamięci, srebrny)

 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się po dacie zakończenia przyjmowania zgłoszeń i obejmie wszystkie zakwalifikowane zgłoszenia. W losowaniu wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe.

Zwycięzcy losowania zostaną powiadomieni na piśmie, pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną.

Nagroda zostanie wydana tylko zwycięzcy. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody, przesłania nagrody do punktu samodzielnego odbioru lub wypłaty równowartości w gotówce. Firma Weidmüller ponosi wszystkie koszty związane z wysłaniem nagród. Natomiast zwycięzca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z użytkowaniem nagrody. Zwycięzca jest odpowiedzialny osobiście za uregulowanie wszelkich należności podatkowych związanych z nagrodą.

Jeżeli po dwukrotnie ponawianym wezwaniu zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem, w ciągu trzech tygodni, to nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

Zakończenie konkursu
Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez uprzedniego powiadomienia oraz bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu zgodnie z harmonogramem.

 

Ochrona danych osobowych
Uczestnictwo w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnicy zapewniają, że podane przez nich wszelkie dane osobowe, a w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail są zgodne z prawdą i bezbłędne.

Bez uprzedniej zgody uczestnika organizator nie przekaże żadnych danych osobowych uczestnika stronom trzecim, ani nie udostępni tych danych do wykorzystania przez strony trzecie.
Dane będą zbierane i przechowywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

 

Zwycięzcy zgadzają się na opublikowanie swoich nazwisk i miejsc zamieszkania w środkach przekazu reklamy używanych przez organizatora. Zgoda ta obejmuje ujawnienie zwycięzcy na stronie internetowej organizatora oraz w serwisach społecznościowych.

Uczestnicy mogą w dowolnej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Odwołanie takie musi być przesłane firmie Weidmüller na piśmie. Po odwołaniu zgody, zebrane i przechowywane dane uczestnika zostaną natychmiast usunięte.

 

Zespół Weidmüller życzy Państwu powodzenia.