Wedstrijdschema

Deelname aan de door Weidmüller Interface GmbH & Co.KG, hierna “Weidmüller”, georganiseerde wedstrijd is gratis en uitsluitend geregeld door deze regels.

Wedstrijdschema
De wedstrijd loopt tot 30/09/2016. Gebruikers kunnen in deze periode deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname
Voor deelname moet het vermelde deelnameformulier worden ingevuld en verstuurd. Deelnames worden alleen geaccepteerd in de deelnameperiode. Deelnames die na de sluitingsdatum worden verstuurd worden niet betrokken in de trekking.

Per deelnemer is slechts één verstuurd deelnameformulier toegestaan.

Personen die in aanmerking komen voor deelname
Natuurlijke personen van 18 jaar of ouder mogen deelnemen. Deelname is niet beperkt tot klanten van Weidmüller, noch is deelname afhankelijk van de aanschaf van goederen of services.

Alle bedrijven en personen, inclusief hun familieleden, betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de wedstrijd komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. De beslissing van de organisatie is definitief.

Prijs, kennisgeving en prijsuitreiking
De volgende prijzen worden uitgereikt:

5 x één Apple iPad Air 2 (Wifi, 64 GB geheugen, zilver)

De winnaars worden bepaald na de sluitingsdatum voor inzendingen als onderdeel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers. De trekking zal alleen de inzendingen bevatten die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord.

Winnaars worden schriftelijk per post en/of e-mail geïnformeerd.

De prijs zal alleen worden overhandigd aan de winnaar. Ruilen, zelf ophalen of betaling in contanten van de prijs zijn niet toegestaan. Weidmüller zal alle kosten in verband met het verzenden van de prijzen voor haar rekening nemen. De winnaar draagt alle aanvullende kosten verbonden met het gebruik van de prijs. De winnaar is persoonlijk verantwoordelijk voor alle belastingen op de prijs.

Als de winnaar geen contact opneemt binnen drie weken nadat tot twee keer toe is gevraagd contact op te nemen, dan mag de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.
Beëindiging van de wedstrijd
De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving of reden te beëindigen. Dit geldt met name voor alle redenen die de wedstrijd zouden verstoren of voorkomen zoals gepland.

Privacybescherming
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten persoonlijke gegevens worden ingevoerd. Deelnemers verzekeren dat alle door hen ingevulde gegevens, met name voornaam, achternaam en e-mailadres, waar en correct zijn.

De organisator verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens van de deelnemers door te geven aan derden, noch deze gegevens aan zulke partijen voor gebruik door te geven zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
Gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor het houden van de wedstrijd.

Prijswinnaars geven toestemming voor het gebruik van hun naam en woonplaats in reclamemedia gebruikt door de organisator. Dit omvat bekendmaking van de winnaar op de website van de organisator en haar platforms voor sociale media.

Deelnemers kunnen hun verklaarde toestemming op elk moment intrekken. De intrekking moet schriftelijk worden gestuurd naar Weidmüller. Na de intrekking van de instemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

 

Het Weidmüller-team wenst u veel succes.